Vill du bli en av oss?

Världsarvet Höga Kusten är ett av Sveriges populäraste besöksmål. Ett stenkast från denna häftiga miljö hittar du bioraffinaderiet Domsjö Fabriker. Det traditionella massabruket har genomgått en kraftfull förändring och är idag ett bioraffinaderi i världsklass. Såväl processer som utrustning har blivit allt mer komplexa, vilket erbjuder våra medarbetare spännande och utvecklande utmaningar. Vi tror att balans i livet är en förutsättning för arbetsglädje och engagemang. Därför är det självklart att försöka underlätta för våra medarbetare att förena arbetsliv och föräldraskap, vi stödjer även friskvårdsaktiviteter och sociala aktiviteter.